283
810
43

"Μην το ζορίζουμε πολύ, θες έχει καλώς, δε θες; Θα θελήσεις."


10
1
black devil
16
0